Legendy Olszynki 2013
We wrześniu 2013 po raz drugi odbyły się Legendy Olszynki.
Legendy Olszynki są plenerowym projektem kulturalnym, który w formie teatralnej inscenizacji przybliża uczestnikom interesujące epizody z historii Olszynki Grochowskiej i konfrontuje je z sytuacją współczesną tych terenów. Akcja wędrowna prowadzona przez aktora-przewodnika prowadzi do miejsc, gdzie na widzów czekają  artystyczne niespodzianki z przeszłości wykorzystujące naturalną scenerię pleneru, przygotowane przez aktorów Teatru.
Legendy zwieńczył mini koncert grupy Entuzjazd, stacjonującej w siedzibie Teatru Akt na Olszynce.
Legendy Olszynki będą jedną z nielicznych inicjatyw kulturalnych w tym rejonie, i sprawią, że o tym zapomnianym rejonie miasta zacznie się mówić i zastanawiać się nad jego przyszłością.
Drugą edycję Legend współfinansowało m.st Warszawa.

fot. Mirosław Barbachowski 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW