Plaża Kozia Górka
Plaża Kozia Górka jest przedsięwzięciem, które poprzez teatralną inscenizację i szereg działań plastycznych przywróci mieszkańcom Warszawy miejsce do wypoczynku nad stawem Kozia Górka na terenie Olszynki Grochowskiej. Kulminacją projektu będzie otwarcie plaży w formie happeningu w czerwcowy dzień weekendowy, poprzedzoneprzygotowaniami technicznymi i artystycznymi terenu w których udział wezmą także mieszkańcy Pragi Południe i Warszawy. Istotą
happeningu będzie zderzenie kilkunastu akcji zasięgniętych z wysokich i niskich rejestrów rzeczywistości / głównie zbudowanej na
współistnieniu banalnego plażowania i działań artystycznych wykraczających ponad standardową plażę /. Plaża nad stawem będzie powrotem do idei kąpieliska miejskiego, znanego w ubiegłym wieku jako Bałki, bądź Baustelle. Projekt jest kontynuacją zainteresowań  Olszynką Grochowską członków rezydującego tutaj Teatru Akt, który próbuje z tego terenu uczynić przestrzeń życia ludzi.
Przygotowania rozpoczęto od akcji sprzątania Bałek. W dniu 06.04.2014 grupa dwudziestu osób podjęła heroiczną próbę wysprzątania terenu plaży. Pewnie najkrócej byłoby napisać, czego tam nie było. Ostatecznie tego dnia napełniono cały siedmiometrowy kontener. W ciągu kwietnia przybył jeszcze jeden kontener. Równocześnie ruszyły prace z użyciem ciężkiego sprzętu: koparka i ciężarówka. Koparka powyrywała korzenie z ziemi i wody, wyrównała teren. Na tak przygotowaną powierzchnię nad brzeg stawu ciężarówka przywiozła piasek. Na resztę terenu zostały rzucone nasiona trawy, która powinna wyrosnąć do dnia otwarcia plaży w połowie czerwca 2014 roku.
Plażę Kozia Górka współfinansuje m.st Warszawa.
fot. izabelkowa 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW