Legendy Olszynki

Legendy Olszynki to plenerowy projekt kulturalny, który w formie teatralnej inscenizacji przybliża uczestnikom interesujące epizody z historii Olszynki Grochowskiej i konfrontuje je z sytuacją współczesną tych terenów. Akcja wędrowna prowadzona przez aktora-przewodnika prowadzi do miejsc, gdzie na widzów czekają artystyczne  niespodzianki z przeszłości wykorzystujące naturalną scenerię pleneru, przygotowane przez aktorów Teatru Akt.
Wydarzenie zazwyczaj odbywa się we wrześniu. 


Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW