Czarna Offca przegląd zjawisk teatralnych
Czarna Offca 2013 to spotkanie z  warszawskimi teatrami "wizji i ruchu" i cykle warsztatów dla osób zainteresowanych teatrem ruchu. Przegląd integruje warszawskie środowisko teatralne i przyczynia się do rozwoju kultury teatralnej w naszym mieście. Wyróżnkiem Offcy są prezentacje teatralne oparte na
ruchu, tańcu, plastyce, muzyce i innych środkach pozasłownych. Stanowią one idealną przeciwwagę dla spektakli prezentowanych stale w teatrach repertuarowych, a także są prawdziwymi perełkami teatralnego offu. Różnorodna forma wypowiedzi poszczególnych grup i ciekawe podejście do tematów nurtujących twórców mogą pobudzać do aktywnej twórczości teatralnej młodzież, która jest głównym widzem spektakli.
Organizatorem jest Teatr Akt przy wsparciu finansowym m. st Warszawy.
Od 2013 roku część spektakli odbywa się na Koziej Górce.
Strona Czarnej Offcy http://czarnaoffca.manifo.com/
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW