Legendy Olszynki 2020
Dnia 13 września 2020 po raz dziewiąty odbyły się Legendy Olszynki, artystyczny spacer po drogach, ścieżkach i bezdrożach Olszynki Grochowskiej.

Udział wzięli: Ewa Ampulska, Agnieszka Musiałowicz, Marta Suzin,
Karolina Banaszek, Mirella Kurkowska, Marek Kowalski, Dominik Muraszko,
Tomasz Musiałowicz, Krzysztof Skarżyński, Janusz Porębski, Paweł
Kulesza, Błażej Kowalski, Mariusz Kaleta, Adam Sztorc, Heniek Małolepszy

Kurator wyprawy: Marek Kowalski

Zdjęcia: Iza Kowalska

Montaż video: Sylwia Zawadzka

Legendy Olszynki odbyły się w ramach Cudnych Manowców współfinansowanych przez m.st Warszawa. Tytuł sezonu teatralnego w Teatrze Akt zaczerpnięty od grochowskiego poety Edwarda Stachury z wiersza Jak, „…jak biec do końca,potem odpoczniesz, potem odpoczniesz cudne manowce, cudne manowce, cudne manowce”.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW