Grochów Grochów

2015
Grochów, Grochów to cykl spotkań warsztatowych z zakresu teatru dla młodzieży i dorosłych, nawiązujący stylistyką do myśli i estetyki wybitnego polskiego twórcy Tadeusza Kantora. Spotkania skoncentrowane będą na przybliżeniu twórczości Kantora, jego inspiracjii sposobu uprawiania teatru. Poszukiwać będziemy „teatru wzruszeń”jednocześnie metafizycznego i jarmarcznego bliskiego życiu, który będzie odpowiedzią na tęsknotę współczesnego widza. Kantorowską koncepcję cielesności, roli aktora, ruchu i rytmu wzbogacimy o metody teatru butoh i pantomimy.
Spotkania prowadzić będą Tomasz Musiałowicz i Marek Kowalski z Teatru Akt oraz Sylwia Hanff z Teatru Limen. Cykl spotkań zakończy się pokazem spektaklu Grochów, Grochów/ tytuł nawiązuje również do spektaklu Cricot 2 /.
Partytura działań krążyć będzie wokół wydarzeń historycznych, utworów literackich i opowieści związanych z tą częścią Warszawy / powstanie listopadowe, obóz jeniecki, areszt śledczy, gwara grochowska /, jak i osobistymi wspomnieniami uczestników warsztatów.

Kontakt: teatrakt@teatrakt.pl, Marek Kowalski 602 725 889
Grochów, Grochów dofinansowuje m.st Warszawa. 

2016
Kontynuacja prezentacji Grochowa Grochowa / 10 spektakli w trakcie roku w siedzibie Teatru Akt na Łaziebnej 9 /.
Prezentacja Grochowa Grochowa na przeglądzie zjawisk teatralnych Czarna Offca.
Wyjazd do Zielonki na Maraton Teatralny / nagroda jury dla Grochowa Grochowa /. 

2017

Sted go / życiopisanie Edwarda Stachury

Premiera drugiego spektaklu grupy GROCHÓW GROCHÓW, która zaczęła swoją działalność przy Teatrze Akt w 2015 roku. Skupia pasjonatów teatru o różnorodnych zainteresowaniach, różnym doświadczeniu teatralnym i wieku. Dalsze poszukiwania w dziedzinie teatru ruchu i szukanie kontekstów lokalnych doprowadziły grupę teatralną Grochów Grochów do twórczości Edwarda Stachury.
Poeta, pisarz, pieśniarz i wędrowiec przez wiele lat związany był z Grochowem, aczkolwiek czuł się obywatelem świata i jego ojczyzną mogła być Polska, Francja, a nawet Meksyk / sted to po norwesku miejsce, miasto tam, gdzie Stachura był, tam było jego miejsce /. W swojej twórczości zadawał pytanie o sens życia, twórczości. Według niego, poezja zmierzająca ku prawdzie musi być dopełniona życiem, powinna się urzeczywistniać poza kartką papieru i rzędami wersów. Wszelka poezja pisana jest poezją abstrakcyjną, poezja konkretna to poezja niepisana, po prostu całe życie. Stąd może przekonanie Stachury, że poezja urzeczywistnia się nie tylko za pomocą słowa, ale także tańca, ruchu, muzyki. Wymagał, by słowo przechodziło na drugą
stronę i stawało się ciałem: żywym lub martwym. To jego maksymalne, nieumiarkowane i zachłanne „zaglądanie pod powierzchnię”, cudne manowce, widok nad widoki, zjawa realna, biała lokomotywa, kropka nad ypsylonem, cała jaskarawość, gałązka jabłoni to było poszukiwanie swojego miejsca na ziemi, którą tak opiewał swoim pisaniem.
Poszukiwania doprowadziły go do stopniowej depersonalizacji zarówno w twórczości, jak i w życiu.
To droga rozmowy ze swoim sobowtórem, swojego pomniejszania, by sobą nie przesłaniać i zobaczyć więcej, doprowadzenia do bezosobowego
„się”, zastąpienia „człowieka-Ja przez człowieka-Nikt, doprowadzająca do przemiany świadomości i przekroczeniu egoizmu poprzez zatracenie. Jego teksty dowodzą niezłomności, nie zmieni może świata, ale i świat go nie zmieni. Skazany na męki nie do wytrzymania, nie do udźwignięcia przez żadnego ze śmiertelnych mówi nam
„ Byli tacy, co rodzili się. Byli tacy, co umierali. Byli też i tacy, którym to było mało. „

Grochów Grochów nie zachłyśnie się słowami, nie są one nigdy tym, co próbują opisać.
W dużej mierze obraz i ruch będzie opisem nieśmiertelnego życia.
Komu w drogę, temu teraz.
Niech żyje życie!

prapremiera 26.11.2017 godz. 16.00
premiera 26.11.2017 godz. 19.00

występują: Anna Ługowska, Dorota Mrozowicka, Dominik Muraszko, Heniek Małolepszy, Marek Wasilewski,Marta Szuchnicka, Mirek Barbachowski, Mirella Kurkowska, Monika Kowalska
muzyka: Robert Jędrzejewski
stedopis: Marek Kowalski
opieka artystyczna: Marek Kowalski,Tomasz Musiałowicz
Spektakl Sted go realizowany w ramach projektu Grochów Grochów współfinansowanego przez m.st Warszawę. 

2018

Grochowska dell'arte

Pokaz uczestników cyklu warsztatów teatralnych Grochów Grochów w Teatrze Akt. W programie seria komicznych etiud pantomimiczno-ruchowych czerpiących z tradycji włoskiej commedii del'arte, połączonych z treściami zaczerpniętymi ze współczesności. W pokazie pobrzmiewają echa greckich i rzymskich mimów, średniowiecznych błaznów, nowożytnej pantomimy. Dominował gest, ruch, ekspresja całego ciała, ze skłonnością do błazeńskich i akrobatycznych popisów.Stworzone krótkie formy teatralne korzystają z zabawnych wątków komedii ludowej dotyczących rywalizacji w miłości, zdobywaniu względów, majątku, pożądaniu rzeczy.
Wystąpili: Anna Ługowska,Dominik Muraszko, Marek Wasilewski, Mirek Barbachowski, Mateusz Chmielewski, Dorota Żakieta, Rafał Śpiewak, Paweł Kulesza, Monika Kowalska
Opieka artystyczna: Tomasz Musiałowicz, Marek Kowalski
Współpraca: Agnieszka Musiałowicz
Zrealizowano w ramach projektu Grochów Grochów współfinansowanego przez m.st Warszawa.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW