Grochów, Grochów
Grochów, Grochów to cykl spotkań warsztatowych z zakresu teatru dla młodzieży i dorosłych, nawiązujący stylistyką do myśli i estetyki wybitnego polskiego twórcy Tadeusza Kantora. Spotkaniaskoncentrowane będą na przybliżeniu twórczości Kantora, jego inspiracjii sposobu uprawiania teatru. Poszukiwać będziemy „teatru wzruszeń”jednocześnie metafizycznego i jarmarcznego bliskiego życiu, który będzie odpowiedzią na tęsknotę współczesnego widza. Kantorowską
koncepcję cielesności, roli aktora, ruchu i rytmu wzbogacimy o metody teatru butoh i pantomimy. Spotkania prowadzić będą Tomasz Musiałowicz i Marek Kowalski z Teatru Akt oraz Sylwia Hanff z Teatru Limen. Cykl spotkań zakończy się pokazem spektaklu Grochów, Grochów
/ tytuł nawiązuje również do spektaklu Cricot 2 /. Partytura działań krążyć będzie wokół wydarzeń historycznych, utworów literackich i opowieści związanych z tą częścią Warszawy / powstanie listopadowe, obóz jeniecki, areszt śledczy, gwara grochowska /, jak i osobistymi wspomnieniami uczestników warsztatów. Pierwsze spotkanie 18 marca 2015 o godz. 19.00 w Teatrze Akt, Łaziebna 9.
Na cały cykl warsztatów / raz w tygodniu do grudnia 2015 / wstęp wolny.
Kontakt: teatrakt@teatrakt.pl, Marek Kowalski 602 725 889
Grochów, Grochów dofinansowuje m.st Warszawa.


Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!