Staw Kozia Górka
Staw powstał w okresie II wojny światowej i został wykopany przez jeńców radzieckich.
Starsi ludzie mówią, że jego funkcją było chłodzenie zbiornika paliw zaopatrującego niemiecką armię. Pozostałości poniemieckie istnieją w okolicy do dzisiaj / betonowa droga na ulicy Łaziebnej, niemieckie domy, a właściwie ich pozostałości /, ujęcie wody z tamtego okresu.
Jeziorko przez długie lata służyło jako nieformalny teren rekreacyjny dla mieszkańców pobliskiego Grochowa. Prace budowlane związane z budową lokomotywowni PKP Warszawa Olszynka Grochowska w latach 1960-74 spowodowały znaczne obniżenie wód gruntowych, co przyczyniło się do degradacji tego zbiornika wodnego i stopniowej utracie jego znaczenia jako kąpielisko. W latach 90. nastąpił znaczny rozwój porastających je glonów i całkowita degradacja środowiska wodnego.Reszty dopełniły dzikie działki i ich sezonowi mieszkańcy, generujący góry śmieci dookoła
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW