Rezerwat
Rezerwat utworzony w 1983 roku w celu ochrony przyrody i miejsca o znaczeniu historycznym.
Ma pełnić funkcje rekreacyjno-klimatyczne, ale do dzisiaj jest trudno dostępny od strony centrum miasta. Właściwie niedawno podjeto próby porządkowania terenu, zbudowano też dojazd i parking od ulicy Chełmżyńskiej.
Rezerwatu nie zdobią trakcje elektryczne, liczne tory kolejowe i prowadzone nad ziemią rury ciepłownicze  z elektrociepłowni "Kawęczyn".
Tablica informacyjna rezerwatu


marko
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW