Sztuka Obrzeży


Sztuka Obrzeży to prezentacje sztuki teatralnej powstającej poza dominującymi trendami w teatrze instytucjonalnym i tzw. offowym. W ramach programu prezentować będziemy dokonania Teatru Akt w dziedzinie teatru ulicznego, plenerowego i plastycznego na scenie. Miejscem działalności kulturalnej będzie obrzeże dużego miasta / Olszynka Grochowska /,
teren o doniosłym znaczeniu historycznym, dla którego podjęcie funkcji kulturalnej stanowiłoby szansę dalszego rozwoju. Sztuka obrzeży współfinansuje m.st Warszawa.
W ramach Sztuki Obrzeży odbyły się prezentacje spektaklu Teatru Akt Ziemia jałowa / 27,28,29 marca 2015 i 10,12 kwietnia 2015 o godz. 19.00 /
W maju i czerwcu 2015  Teatr Akt zaprezentował akcje uliczne Motyle, spektakl Sen kustosza, Płonące laski 4 i Śmietnik.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW