Majówka teatralna 2018
Po raz kolejny Majówka teatralna zorganizowana została w Parku Polińskiego, udowadniając duży potencjał tego miejsca na kulturalnej mapie Warszawy. Otwarty i familijny charakter imprezy sprawił, że w happeningu, zabawach kuglarskich, muzycznych i spektaklu plenerowym wzięło udział zaskakująco duże grono mieszkańców Grochowa, Pragi Południe i Warszawy. Wciąż mało popularny w naszym mieście teatr uliczny miał szansę pokazania się w nowych przestrzeniach dla nowych widzów. Impreza przyciągnęła wiele osób, które na co dzieńdo teatru nie chodzą. Nowatorskie połączenie sportu i sztuki spotkało się z ciepłym przyjęciem zgromadzonej publiczności,
 Majówka teatralna odbyła się 19 maja w Parku Polińskiego przy dobrych warunkach pogodowych i tak już było do końca. O godzinie 17 odbył się
happening Piłka jest okrągła, angażujący w spontaniczne, interaktywne  działania widzów, a także przechodniów i spacerowiczów. Następnie o
godz. 18.30 rozpoczęły się animacje artystyczne: działania mimów i występy muzyczne.
Ta część przeciągnęła się prawie do godziny 21.00
Wtedy rozpoczął się spektakl Kalos kaghatos który przyciągnął bardzo dużą widownię i był ostatnim punktem programu Majówki teatralnej.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW