Legendy Olszynki 2017
Dnia 24 września o godz. 16.30 odbyła się szósta edycja Legend Olszynki, artystycznego spaceru po drogach, ścieżkach i bezdrożach
Olszynki Grochowskiej. Eskapada rozpoczęła się przy pętli autobusowej Olszynka Grochowska, róg Makowskiej i Chłopickiego. Teatralizowany
spacer z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów, zaciekawionych historiami z przeszłości, a także pewną aurą
tajemniczości i niedostępności okolicy / w tym roku ta niedostępność spotęgowana jest przez zakaz przejazdu samochodem i zawężające się przejście dla pieszych na terenie Lokomotywowni/.
Organizatorem spaceru jest Teatr Akt.
Legendy Olszynki współfinansuje m.st Warszawa.
Udział wziął zespół Teatru Akt:Agnieszka Musiałowicz, Marta Suzin, Marek Kowalski, Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski oraz zaproszeni goście:Ewa Ampulska, Dominik Muraszko, Mirek Barbachowski, Maksymilian Kowalski, Maciej Mościcki, Mateusz Woźniak i Apoloniusz Piątkowski.
Kurator eskapady:Marek Kowalski
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW