Inscenizacja bitwy o Olszynkę Grochowską
Bitwa o Olszynką Grochowską to najbardziej krwawa bitwą powstania listopadowego.  25 lutego 1831 roku  40-tysięczna armia polska stanęła na
przeciw 59-tysięcznemu głównemu ugrupowaniu rosyjskiej armii feldmarszałka Iwana Dybicza, który chciał dokonać szturmu na Warszawę. Główną pozycją polską był lasek Olszynka, otoczony mokradłami, które blokowały podejścia do Pragi. Armia polska stawiła niespodziewanie twardy opór. Rosjanie musieli zrezygnować ze szturmu.
Od 2011na Olszynce Grochowskiej odbywa się pod koniec lutego historyczna inscenizacja bitwy. Biorą w niej udział grupy rekonstrukcyjne z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji.Brały w niej udział setki osób z Polski, Białorusi, Rosji i widzowie.
Zdjęcia z pierwszej rekonstrukcji w dniu 25 lutego 2011 roku.
fot. Marek Borkowski
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW