Legendy Olszynki 2014
Legendy Olszynki 21.09.2014 godz. 17.00
start: pętla autobusowa PKP
Olszynka Grochowska, Chłopickiego róg Makowskiej

Legendy Olszynki są plenerową eskapadą artystyczną, który w formie teatralnej inscenizacji przybliży uczestnikom interesujące epizody z historii Olszynki Grochowskiej i skonfrontuje je z sytuacją współczesną tych terenów. Akcja wędrowna do ścieżkach i bezdrożach Olszynki prowadzona przez aktora-przewodnika doprowadzi do miejsc, gdzie na widzów czekać będą artystyczne niespodzianki z przeszłości wykorzystujące naturalną scenerię pleneru,
przygotowane przez aktorów Teatru Akt. Legendy Olszynki będą  jedną z nielicznych inicjatyw kulturalnych w tym rejonie, i sprawią, że o tym zapomnianym rejonie miasta zacznie się mówić i zastanawiać się nad jego przyszłością.
Trzecią edycję Legend współfinansuje m.st Warszawa.
Organizatorem jest Teatr Akt. 
fot. izabelkowa
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW