Ananke
Premiera 29 listopada 2020 Teatr Akt Warszawa

Ananke to dramat oczekiwania inspirowany utworem Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka. Nawiązuje do popularnego motywu pożegnania ukochanego idącego na bój, niosąc w sobie także znaczenia metaforyczne i ikoniczne dotyczące wolności, miłości, pamięci historycznej.
To ryt przejścia z przeszłości do dnia dzisiejszego, rana, z której popłynie nowe życie.
Odwołanie do powstania listopadowego przez pryzmat Wyspiańskiego w miejscu jednej z najważniejszych bitew stanowić będzie unikatowe połączenie rzeczywistości historycznej i współczesnej.

Spektakl Ananke powstał dzięki współpracy Marka Kowalskiego z Teatru Akt, Anny Ługowskiej ze Sztuki Ciała i kompozytora Roberta Jędrzejewskiego.

Występują:
Maria - Anna Ługowska
Józef Rudzki – Marek Kowalski
Stary Wiarus – Robert Jędrzejewski

Według pomysłu Marka Kowalskiego

Muzyka - Robert Jędrzejewski
Światło - Krzysztof Skarżyński
Witraże – Tadeusz Jarosiewicz
Video – Sylwia Zawadzka
Zdjęcie – Izabella Kowalska

Produkcja - Teatr Akt

On jeszcze we mnie żyw,
jeszcze go widzę, — przed sobą, przy sobie, —
jak się żegna, żyw jeszcze, żyw jeszcze...
S. Wyspiański Warszawianka 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW